Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Εθνικού Ωδείου Α. Πατησίων

Το Εθνικό Ωδείο Α. Πατησίων είναι υποστηρικτής των εγκεκριμένων μουσικών εκδόσεων Urtext Henle Verlag.

Η μουσική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ωδείου Α. Πατησίων διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό εκδόσεων του συγκεκριμένου οίκου που διαρκώς εμπλουτίζεται καθώς και άλλων έγκριτων οίκων.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει δύο τομείς:

Α. Μουσικά Κείμενα με την επιμέλεια έγκριτων μουσικών εκδοτικών οίκων (Henle Verlag Urtext, Wiener Urtext,Peter’s Urtext,Riccordi,Schirmer,Boosey Hawkes,Alfred’s,Arthur Schnabel κα) από την προκλασική περίοδο, την κλασική, τη ρομαντική, την ύστερη ρομαντική έως και τη σύγχρονη.

Β. Θεωρητικά και Μουσικολογικά Εγχειρίδια

Εθνικό Ωδείο

Παράρτημα Άνω Πατησίων

Ιδρυτής: ΚΡΙΝΩ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Log in