Προπτυχιακό

Προ Διπλώματος – Προπτυχιακό

Προ Διπλώματος – Προπτυχιακό

Το Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τη δομή των τριών επιπέδων-τάξεων (Κατώτερο-Μέσο-Ανώτερο) που καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία περί μουσικών σπουδών, υποστηρίζεται από μαθήματα Αρμονίας καθώς και τον κορμό των βασικών μουσικολογικών γνωστικών αντικειμένων με έμφαση την Ανάλυση Μορφών και την Ιστορία της Αισθητικής και Τέχνης.

Στο Ανώτερο Επίπεδο δίδεται έμφαση στην πρακτική της μουσικής δωματίου με τη μελέτη έργων για μικρότερα ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα με ποικίλη σύνθεση και ρεπερτόριο.

Επιπλέον, καλλιεργείται συστηματικά η εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση, ως χρηστικό εργαλείο για τον αποτελεσματικό χειρισμό εκμάθησης μουσικών κειμένων με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η πρόσβαση στα επιμορφωτικά προγράμματα καθίσταται ένα επαρκές συμπλήρωμα της βασικής κατάρτισης του Προ Διπλώματος – Προπτυχιακού Τμήματος.

Στους τομείς εγχόρδων και πνευστών ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στην προσαρμογή των σπουδαστών/στριών στη λειτουργία της ορχήστρας και των μουσικών συνόλων.

Η ομαδική εργασία αποτελεί βασική συνιστώσα του Προγράμματος Σπουδών των τμημάτων εγχόρδων και πνευστών, ενώ ενθαρρύνεται, ήδη από τα πρώιμα στάδια, η παράλληλη διατριβή με τη σπουδή του πιάνου, την οργανολογία και τη μουσική δωματίου.

Στον τομέα φωνητικής μουσικής (Ορατόριο-Όπερα-Lied) δίνεται προτεραιότητα στην οικοδόμηση της τεχνικής επάρκειας, θεμελιωμένη σε επιστημονικές βάσεις και υποδείξεις, για τη χρήση και ανάπτυξη της ανθρώπινης φωνής.

Η αυτονομία του καλλιτέχνη, κατά την εξάσκησή του, εξασφαλίζεται με παράλληλη σπουδή του πιάνου,ως αναπόσπαστου εργαλείου μελέτης· η μελέτη ρεπερτορίου σε συνδυασμό με τη διδασκαλία τεχνικής,αποτελεί τον κεντρικό κορμό της σπουδής.

Στα ανώτερα επίπεδα σπουδής πραγματοποιούνται μαθήματα υποκριτικής και ιστορίας λυρικού θεάτρου, ξένων γλωσών (ιταλικά,γερμανικά και γαλλικά), καθώς και ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς (πχ Lied,Ορατόριο).

Εθνικό Ωδείο

Παράρτημα Άνω Πατησίων

Ιδρυτής: ΚΡΙΝΩ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Log in